Write articles, blogs, tutorials, reviews and earn cryptocurrency! Read more.

HMRC

İngiltere'de hükumet kripto paralar konusunda vergi ödemeleri için çok daha sert bildirim ve ödeme prosedürleri başlatacağını duyurdu. Kripto paralardan vergi alınması konusundaki kuralları revize eden Gelir ve Gümrük İdaresi HMRC, geçmiş yıllarda elde edilmiş gelirler için de düğmeye bastı.


Hem bireyler hem de şirketler için detaylı bir rehber yayımlayan HMRC, beyanda bulunacakların vatandaşlıkla ilgili detayları da aktarması gerektiğini belirtti. Sosyal sigorta numarası, işlem detayları ve elde edilen rakamların ayrıntılı bilgileri de beyannamenin içinde yer almak zorunda olacak.


Yanıltıcı beyan 20 yıla kadar araştırma getirebilir. Kişi ya da kurumun geçmiş yıllarla ilgili olarak nekadar gelir vergisi ödeyeceği ise, bulunulan beyanane kadar özen gösterdiğine göre değişecek. HMRC'ye karşı dürüst bir tutum içinde yer alanların gelirleri 4 yıla kadar araştırılabilecek. Kişinin yalan yada yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilirse araştırma süresi 20 yıla çıkabilecek.


Vergi mükellefleri 30 gün içinde ilgili bilgileri kurumla paylaşmak zounda... Bu süreye uymayanlara ise faiz dahil birçok ceza kesilebilecek.

Link copied to clipboard